Polecane licytacje

Witamy na stronie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin–Zachód w Lublinie

Jana Karola Buczyńskiego

Kancelaria Komornika Sądowego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Interesanci są przyjmowani we wtorki w godzinach 10.00 – 14.00 oraz w inne dni po telefonicznym uzgodnieniu.

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, zakresu właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód oraz podstawowe wzory wniosków do pobrania. W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości.

Informujemy, że począwszy od czerwca 2019 roku w naszej Kancelarii wdrożony jest elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • Systemu informacji o rachunkach bankowych (OGNIVO),
  • Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
  • Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG,
  • Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW),
  • CEIDG – informacje z rejestru CEIDG o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi,
  • LexisNexis.

co umożliwia uzyskanie informacji z w/w instytucji niezwłocznie, z reguły w ciągu 1 dnia roboczego.

Kancelaria jest wyposażona w odpowiednie narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające sprawną i efektywną obsługę wierzycieli masowych.

Kancelaria posiada Zespół ds. Obsługi Telefonicznej Interesantów (Call Center), umożliwiający bieżący kontakt z dłużnikiem i monitoring jego zaległości.

Kancelaria posiada system „Komornik Online” umożliwiający wierzycielom bezpośredni wgląd do postępu czynności podejmowanych w sprawie, a także informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia.

Kancelaria jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu, EPU ID Kancelarii: 2088.