Polecane licytacje

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, następujące zadania:

  • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

Działające systemy w kancelarii:

cepik System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja
komornik Moduł Komornik Online dla systemów Komornik SQL i Kancelaria Komornika, umożliwiający podgląd danych z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej.
ognivo System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych.
epu4 System umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego po uzyskaniu elektronicznego nakazu zapłaty, EPU ID Kancelarii: 2088.
ekw System teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste udostępniane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.
zus System umożliwia dostęp do danych zgromadzonych w ZUS oraz do wszelkich usług świadczonych przez Zakład.
ceidg System umożliwia dostęp do informacji z rejestru CEIDG o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi.