Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI – UDZIAŁ 2/8 – KM 2664/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2019 r. o godz. 10:30, sala XXV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie 20-607 Lublin, Wallenroda 4d, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości – udziału 2/8 w nieruchomości położonej: 20-812 Lublin, ul. Stefana Batorego 15, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00030897/1 o pow. 0,0371 ha, nr ewidencyjny działki 392, stanowiącego własność dłużnika Janusza Mańki.
Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości gruntowej wybudowany jest w zabudowie bliźniaczej i pochodzi z 1980 r. Budynek geodezyjnie położony jest na działkach nr 392, 391 390, które tworzą jedną całość funkcjonalną. Na wycenianej działce znajduje się fragment tego budynku o powierzchni zabudowy ok. 62 m2 i użytkowej ok. 155 m2. Budynek posiada trzy kondygnacje, wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia zabudowy całego budynku wynosi 204 m2. Główną jego bryłę tworzy prostopadłościan przykryty dachem dwuspadowym. Elewacja kryta tynkiem typu baranek. Dach budynku kryty blachą ocynkowaną. Od strony południowo-zachodniej do każdej kondygnacji budynku przylegają balkony. Na nieruchomości znajduje się także budynek garażowy pochodzący z 1980 r., murowany, parterowy o powierzchni zabudowy 99 m2.
Część budynku mieszkalnego użytkowana przez dłużnika składa się z dwóch pokoi, kuchni z jadalnią, przedpokoju oraz łazienki z WC i położona jest na drugiej kondygnacji budynku.
Nieruchomość położona jest w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum Lublin, na osiedlu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną starszego typu. Szacowana działka nr 392 posiada bezpośredni dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 11m x 38m.
Suma oszacowania ułamkowej części nieruchomości wynosi 147 414,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 560,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 741,40 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com